ENKELEJD ALIBEAJ

ENKELEJD ALIBEAJ

  • Emër Mbiemër: Enkelejd Alibeaj
  • Datëlindja: 11. 09. 1973
  • Vendlindja: Fier
  • Edukimi: Diplomuar në juridik, FD, Universiteti i Tiranës; Magjistrat
  • Karriera politike: (2007-2009) Ministër i Drejtësisë;  Deputet; anëtar i Këshillit Kombëtar të PD, kandidat per Sekretar te Pergjithshem ne PD (2014) dhe per kryetar bashkie Fier (2015), drejtues departamenti në PD, anëtar kryesie
  • Karriera profesionale: (1999-2000) Gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë; (2000-2005) Avokat; 2005-2007 drejtor pranë Këshillit të Ministrave; lektor pranë disa Universiteteve, angazhime të tjera në profesion
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëemërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)