Seladin Jakupllari

SELADIN JAKUPLLARI

  • Emër Mbiemër: Seladin Jakupllari
  • Datëlindja: 24.02.1967
  • Vendlindja: Pogradec
  • Edukimi: I lartë/ Mjek mikrobiolog
  • Karriera politike: Sekretar Grupi Sesioni në PD, Nënkryetar PD, Dega Pogradec
  • Karriera profesionale: Mjek Familje, Shef i Sesionit të Shendetësisë, Mjek Mikrobiolog
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)