Merita Bakiu

MERITA BAKIU

  • Emër Mbiemër: Merita Bakiu
  • Datëlindja: 24.01.1972
  • Vendlindja: Krujë
  • Edukimi: Master Shkencor
  • Karriera politike: Anëtare Kryesie në PD
  • Karriera profesionale: Mesuese
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)