PYET DEPUTETIN

Për çdo problem, pyetje apo sugjerim qytetarët mund tu shkruajnë deputetëve përmes platformës www.deputetim.al dhe të marrin përgjigje prej tyre. ISP do të bëjë ndërmjetësimin e komunikimit midis qytetarëve dhe deputetëve.

Qytetarët mund të drejtojnë pyetje , sugjerime dhe ndarë problematika nëpërmjet kontaktit të listuar më poshtë, ku më pas ISP do të bëjë ndërmjetësimin e komunikimit midis qytetarëve dhe deputetëve.