RAPORT14: PARLAMENTIQË (S)DUAM (2023)

RAPORT14: PARLAMENTIQË (S)DUAM (2023)

Viti 2023 ishte i dyti në mandatin e tretë të Partisë Socialiste në qeveri, e cila e vetme, por e përforcuar edhe nga aleancë informale me PSD-në, vijon të ketë kontrollin e plotë numerik në parlament. E pashqetësuar nga presioni publik (mungesë...
KUVENDI: BILANCI. TRANSPARENCA DHE PROBLEMATIKA

KUVENDI: BILANCI. TRANSPARENCA DHE PROBLEMATIKA

GJETJET KRYESORE Periudha shtator – dhjetor 2019 është karakterizuar nga aktiviteti formal parlamentar dhe kapërcimi i debatit mbi legjitimitetin. Aktiviteti parlamentar nuk ka pasur protesta apo pengesa të tjera në ushtrimin e funksioneve...
RAPORT ANKETIMI I DEPUTETEVE – 2018

RAPORT ANKETIMI I DEPUTETEVE – 2018

Gjatë vitit 2018 Instituti i Studimeve Politike zhvilloi një anketim me deputetët e Kuvendit lidhur me kualifikimin e tyre, nivelin e angazhimit politik, vlerësimin për politikën dhe aktivitetin parlamentar, njohjen e rregullores dhe ligjit dhe...

STUDIME DHE RAPORTE

MONITORIMI I KUVENDIT JANAR – KORRIK 2017 Instituti i Studimeve Politike (ISP) me mbështetjen e fondacionit gjerman Friedrich-Ebert- Stiftung (FES) realizoi në periudhën janar – qershor 2017 monitorimin e institucionit të Kuvendit të Shqipërisë...