GRATË DEPUTETE

Aleanca e Grave Deputete është një organizim vullnetar i grave ligjvënëse të të gjitha grupimeve politike në Kuvendin e Shqipërisë. Aleanca e Grave Deputete ka në vëmendje të saj arritjen e objektivit që synon rritjen e pjesëmarrjes së grave në...