Asllan Dogjani

ASLLANDOGJANI

  • Emër Mbiemër: Asllan Dogjani
  • Datëlindja: 15.11.1977
  • Vendlindja: Kukës
  • Edukimi: Juridik (UT) dhe Akademia e Policisë
  • Karriera politike: Deputet me PS dhe PD
  • Karriera profesionale: Drejtues Policie dhe avokat
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)