Orjela Nebijaj

ORJELA NEBIJAJ

  • Emër Mbiemër: Orjela Nebijaj
  • Datëlindja: 21. 07. 1986
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: Diplomuar në Drejtësi, Universiteti i Tiranës
  • Karriera politike: Kryetare grupsesioni, Kandidate për kryetare F.R.PD
  • Karriera profesionale: Biznes, menaxhim, Media (gazetare)
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)