Saimir Korreshi

SAIMIR KORRESHI

  • Emër Mbiemër:  Saimir Korreshi
  • Datëlindja: 13.03.1981
  • Vendlindja: Lushnjë
  • Edukimi:  Doktoraturë
  • Karriera politike:Kryetar i Degës së Partisë Demokratike Lushnjë
  • Karriera profesionale: Avokat
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)