Petro Koçi

PETRO KOÇI

  • Emër Mbiemër: Petro Koçi
  • Datëlindja: 23.08.1972
  • Vendlindja: Vlorë
  • Edukimi:   I Lartë/Fakulteti Histori -Filologji, Gjuhë Angleze
  • Karriera politike:  Aktivist dhe drejtues politik
  • Karriera profesionale:  (2014-2021) Zv/Ministër i Mbrojtjes
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

]

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)