Mesila Doda

MESILA DODA

  • Emër Mbiemër: Mesila Doda
  • Datëlindja: 16.02.1971
  • Vendlindja: Kukës
  • Edukimi: MA Filozofi e PU ” Urbaniana”
  • Karriera politike: Deputete e Kuvendit të Shqipërisë
  • Karriera profesionale:  Deputete e Kuvendit të Shqipërisë
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)