Jurgis Çyrbja

JURGIS ÇYRBJA

  • Emër Mbiemër: Jurgis Çyrbja
  • Datëlindja: 15.07.1985
  • Vendlindja: Shijak
  • Edukimi: I lartë/ Drejtësi
  • Karriera politike: Deputet i Kuvendit të Shqipërisë
  • Karriera profesionale: Deputet i Kuvendit të Shqipërisë
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)