Helidon Bushati

HELIDON BUSHATI

  • Emër Mbiemër: Helidon Bushati
  • Datëlindja: 08.04.1973
  • Vendlindja: Shkodër
  • Edukimi: I lartë/ Fakulteti i Shkencave Politike
  • Karriera politike: Deputet
  • Karriera profesionale: Drejtor i Përgjithshëm i Qendrës Universitare” Nënë Tereza”
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)