Ermonela Valikaj

ERMONELA VALIKAJ

  • Emër Mbiemër: Ermonela Valikaj
  • Datëlindja: 09.11.1976
  • Vendlindja: Berat
  • Edukimi: Shkolla e Lartë e Magjistraturës si ” Magjistrate-Prokurore”
  • Karriera politike: Anëtare e Partisë Socialiste të Shqipërisë
  • Karriera profesionale:  Deputete e Kuvendit të Shqipërisë
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)