Dashnor Sula

DASHNOR SULA

  • Emër Mbiemër: Dashnor Sula
  • Datëlindja: 12.03.1969
  • Vendlindja: Peqin
  • Edukimi: i Lartë
  • Karriera politike:  Ish- Deputet në Parlamentin e Shqipërisë
  • Karriera profesionale:  (2005-2013)Deputet i Kuvendit të Shqipërisë
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)