Agron Duka

AGRON DUKA

  • Emër Mbiemër:  Agron Duka
  • Datëlindja: 22.01.1958
  • Vendlindja: Shijak
  • Edukimi:  I lartë/ Instituti i Lartë Bujqësor, Agronomi
  • Karriera politike: Deputet
  • Karriera profesionale: Biznes privat
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)