Ina Zhupa

INA ZHUPA

  • Emër Mbiemër: Ina Zhapa
  • Datëlindja: 20.06.1987
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: Doktor i Shkencave në Shkencat Politike
  • Karriera politike: Koordinatore Kombëtare, Anëtare e Këshillit Kombëtar PD, Anëtare Kryesie PD, Zëdhënëse PD
  • Karriera profesionale: Pedagoge
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)