Ilir Topi

ILIR TOPI

  • Emër Mbiemër: Ilir Topi
  • Datëlindja:01.10.1970
  • Vendlindja: Devoll
  • Edukimi: I lartë/ Financë- Kontabilitet
  • Karriera politike: Nuk ka të dhëna
  • Karriera profesionale: ( Janar 2021) Drejtor i Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, Rajoni Qendror; (2014-2021) Përgjegjës sektori, Drejtoria Rajonale Tatimore, Tiranë
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)