Hatixhe Konomi

HATIXHE KONOMI

  • Emër Mbiemër: Hatixhe Konomi
  • Datëlindja: 03.02.1978
  • Vendlindja: Berat
  • Edukimi: Post- Master në Shkencat Administrative
  • Karriera politike: Nuk ka të dhëna
  • Karriera profesionale: (Gusht 2019- Mars 2021 ) Zëvendëskryetar, Bashkia Berat
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)