Greta Bardeli

GRETA BARDELI

  • Emër Mbiemër: Greta Bardeli
  • Datëlindja: 12.04.1980
  • Vendlindja: Shkodër
  • Edukimi: Doktore Shkencash, Juriste
  • Karriera politike: Nënkryetare Dege, Anëtare e Këshillit Kombëtar
  • Karriera profesionale: Pedagoge, Kryetare e Këshillit të Qarkut
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)