Gertjan Deda

GERTJAN DEDA

  • Emër Mbiemër: Gertjan Deda
  • Datëlindja: 14.01.1988
  • Vendlindja: Lezhë
  • Edukimi: Master Profesional në Punë Sociale
  • Karriera politike: Nuk ka të dhëna
  • Karriera profesionale: ( Dhjetor 2019-në vazhdim) Zv/Drejtor i Përgjithshëm i Ujësjellës Kanalizime Sh.A. Kamëz
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PSD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)