Flutura Açka

FLUTURA AÇKA

  • Emër Mbiemër: Flutura Açka
  • Datëlindja: 04.06.1966
  • Vendlindja: Elbasan
  • Edukimi: I lartë/ 2001- Gjuhë dhe Letërsi Shqipe; 1998- Fakulteti i Ekonomisë
  • Karriera politike: Nuk ka të dhëna
  • Karriera profesionale: (2001-në vazhdim) Shtëpia Skanderbeg Books
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)