Eralda Bano

ERALDA BANO

  • Emër Mbiemër: Eralda Bano
  • Datëlindja: 24.05.1985
  • Vendlindja: Fier
  • Edukimi: I lartë/ Akademia e Arteve të Bukura
  • Karriera politike: Nuk ka të dhëna
  • Karriera profesionale: Mësuese
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)