Elda Hoti

ELDA HOTI

  • Emër Mbiemër: Elda Hoti
  • Datëlindja: 29.09.1992
  • Vendlindja: Laç
  • Edukimi: Master Shkencor Penal, Fakulteti i Drejtësisë,  Universiteti i Tiranës
  • Karriera politike:  Deputete
  • Karriera profesionale:  Deputete në Kuvendin e Shqipërisë
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)