Bledjon Nallbati

BLEDJON NALLBATI

  • Emër Mbiemër: Bledjon Nallbati
  • Datëlindja: 08. 07.1985
  • Vendlindja: Bilisht
  • Edukimi: Master në Marketing
  • Karriera politike: Kryetar Bashkie
  • Karriera profesionale: Kryetar Bashkie, Bashkia Devoll
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)