Belinda Balluku

BELINDA BALLUKU

  • Emër Mbiemër: Belinda Balluku
  • Datëlindja: 09.10.1973
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: (2019-2021)Universiteti i Harvard HKS, Diplomuar për Economic Development
  • Karriera politike:  Anëtare e Partisë Socialiste të Shqipërisë
  • Karriera profesionale:  Ministër/ Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë; Drejtore e përgjithshme e ALBCONTROL
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)