Bardhyl Kollçaku

BARDHYL KOLLÇAKU

  • Emër Mbiemër: Bardhyl Kollçaku
  • Datëlindja: 05.06.1967
  • Vendlindja: Berat
  • Edukimi:  Doktoraturë në Fushën e Sugurisë dhe Mbrojtjes, AM Tiranë
  • Karriera politike:  Kryetar i FRESSH
  • Karriera profesionale: Shef i Shtabit të përgjithshëm të Forcave të Armatosura(2017-2020)
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)