Baftjar Zeqaj

BAFTJAR ZEQAJ

  • Emër Mbiemër: Baftjar Zeqaj
  • Datëlindja: 15.02.1961
  • Vendlindja: Fier
  • Edukimi:   I lartë
  • Karriera politike: Kryetar Bashkie, Bashkia Fier
  • Karriera profesionale:   Inxhinier Gjeolog
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)