Andia Ulliri

ANDIA ULLIRI

  • Emër Mbiemër: Andia Ulliri
  • Datëlindja: 01.02.1999
  • Vendlindja: Krujë
  • Edukimi:   I Lartë/Bachelor
  • Karriera politike:  Simpatizante e PD-së
  • Karriera profesionale:  Menaxhere në firmë private
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)