VULLNET SINAJ

VULLNET SINAJ

  • Emër Mbiemër: Vullnet Sinaj
  • Datëlindja: 24 Gusht 1965
  • Vendlindja: Vlorë
  • Edukimi: 1984-1988 shkolla e Lartë e Bashkuar e Oficerëve Tiranë
  • Karriera politike: 2017 deputet
  • Karriera profesionale: 1993-1996 ka punuar në Itali. Prej vitit 1996 ka punuar në sektorin privat. Është president i kompanisë “Big Market”. Kryetar i Shoqates Kulturore Patriotike “Armeni”
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)