ULSI MANJA

ULSI MANJA

  • Emër Mbiemër: Ulsi Manja
  • Datëlindja: 5.11.1973
  • Vendlindja: Dibër
  • Edukimi: Diplomuar në Fakultetin Juridik, në Universitetin e Tiranës (1992-1996); MA ne FD, UT (2004-2006); (2018) Doktor Shkencash në fushën e të Drejtës, Universiteti i Tiranës
  • Karriera politike: 2013 dhe 2017 deputet i PS; 2010-2015: Drejtues i Degës Lokale të PS Dibër, Deputet
  • Karriera profesionale: 1996-2013: Detyra të ndryshme si: Ndihmes Gjyqtar, Prokuror, Drejtues Prokurorie, Avokat; 2003-2007: Pedagog i Jashtëm i të Drejtës Penale dhe Proceduriale Penale në Universitetin “Luigj Gurakuqi “ në Shkodër. 2007-2013: Pedagog dhe Përgjegjës i Departamentit të së Drejtës Penale në dy Institucione Arsimore të Larta Jopublike në Tiranë
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)