Niko Kuri

NIKO KURI

  • Emër Mbiemër: Niko Kuri
  • Datëlindja:27.10.1967
  • Vendlindja:Theollogo
  • Edukimi: i Lartë/ Universiteti i Mjeksisë, Tiranë
  • Karriera politike: Kandidat për deputet nga partia MEGA
  • Karriera profesionale: Mjek Pneumolog
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)