ARBEN PËLLUMBI

ARBEN PËLLUMBI

  • Emër Mbiemër: Arben Pëllumbi
  • Datëlindja: 22 Shtator 1965
  • Vendlindja: Korçë
  • Edukimi: Universitetin e Tiranës, dega Inxhinieri Elektrike
  • Karriera politike: Anëtar i PS. Pa përvojë aktive politike dhe drejtimi në strukturat e PS
  • Karriera profesionale: Nga 1993 e në vijim: Administrator i Kompanisë A.B.A sh.p.k. 1991-1992: Drejtor i kompanisë turistike DEA STT, Sarandë
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)