Shpresa Marnoj

SHPRESA MARNOJ

  • Emër Mbiemër: Shpresa Marnoj
  • Datëlindja: 05.03.1984
  • Vendlindja: Laç
  • Edukimi: I lartë/ Administrim Biznesi
  • Karriera politike: Nuk ka të dhëna
  • Karriera profesionale: NJVKSH Kurbin, Drejtor
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)