Mirela Pitushi

MIRELA PITUSHI

  • Emër Mbiemër: Mirela Pitushi
  • Datëlindja: 16.08.1974
  • Vendlindja: Fier
  • Edukimi: I lartë/ Menaxhim Biznesi
  • Karriera politike:Kryetare e Forumit të Gruas Socialiste
  • Karriera profesionale: (2018-në vijim) Shërbimi Social Shtetëror
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)