MIMI KODHELI

MIMI KODHELI

  • Emër Mbiemër: Mimi Kodheli
  • Datëlindja: 11.09.1964
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: 1982-1986: Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik, dega Financë; 2014: Titullin shkencor Doktor i Shkencave Ekonomike nga Universiteti i Veronës, Itali, në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik. 1998-2000: Master Administrim Biznesi nga Universiteti i Lincoln, Nebraska, SHBA, në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës
  • Karriera politike: (2013-2017) Ministre e Mbrojtjes, (2009-2013) Deputete e Kuvendit të Shqipërisë,( 2007-2009) Anëtare e Këshillit Bashkiak Tiranë; (2005) Prefekte e Qarkut Tiranë 2002, ( 2004) NënKryetare e Bashkisë Tiranë,  Prej 2002 anëtare e PS, 2007 e në vazhdim anëtare e kryesise së PS, ( 2007) Zëdhënëse e PS
  • Karriera profesionale: (2007-2010)Pedagoge ne UET, Marin Barleti, Luarasi, (2002-2006) Kryetare e Komisionit të Investimeve të Agjencisë Shtetërore për keq menaxhimin e ligjeve,  (2004-2005) NënKryetare Bordi e Postës Shqiptare (2003-2004) Nën kryetare Bordi e Aeroportit Nënë Tereza
  • E dhënë specifike:Deputete nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)