EDI RAMA

EDI RAMA

  • Emër Mbiemër: Edi Rama
  • Datëlindja: 04.07. 1964
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: Diplomuar në Institutin e Arteve, sot Akademia e Arteve, Tiranë
  • Karriera politike: 1998 Ministër i Kulturës; (2000-2011) Kryetar i Bashkisë Tiranë;( 2003) Anëtar dhe kandidat për kryetar në PS; nga 2005 kryetar i PS, nga 2013 Kryeministër dhe deputet
  • Karriera profesionale: Pedagog i pikturës në Akademinë e Arteve;  Lojtar në basketboll
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)