DAMIAN GJIKNURI

DAMIAN GJIKNURI

  • Emër Mbiemër: Damian Gjiknuri
  • Datëlindja: 25. 05. 1972
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: 1994: Diplomuar ne Drejtesi, Universitetin e Tiranës; 2004 MA ne “NPS School” të Monterey, Kaliforni, SHBA.
  • Karriera politike: 2013-2017: Ministër i Energjitikës dhe Industrisë, 2009 e në vijim, deputet i PS; 2011 anëtar i Kryesisë së PS, Sekretar për Çështjet Zgjedhore; nga 2005 anëtar i PS. 2007 zv/sekretar për Çështjet Ligjore dhe Zgjedhore dhe bashkëautor i Kodit Zgjedhor 2008
  • Karriera profesionale:( 2005-2009)Drejtues i një zyre ligjore dhe këshilltar ligjor për reformat rregullatore ekonomike në vend dhe rajon, financuar nga BE, USAID, GTZ, etj. Drejtor i Kabinetit të Ministrit të Rendit Publik (2005); Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Mbrojtjes (2001–2005); Drejtor në Ministrinë e Rendit Publik, Drejtues i Planizim–Drejtimit në SHISH (1998); Gjyqtar i Shkallës së Parë (1995-1996);
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)