BUJAR ÇELA

BUJAR ÇELA

  • Emër Mbiemër: Bujar Çela
  • Datëlindja: 14. 05. 1960
  • Vendlindja: Lushnjë
  • Edukimi: 1980-1984: Universitetin e Lartë Bujqësor të Tiranës, Fakulteti i Veterinarisë, dega Zooteknikë. 2006-2009: Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, dega Filozofi-Sociologji 2010-2013: Universitetin “Aleksandër Xhuvani” dega Psikologji në Institucione.
  • Karriera politike: Anetar i PS qe ne Kongresin e Pare, 1991. 2002-2006: Sekretarit Organizativ të Rrethit Lushnjë. 2012: Kryetarit të Partisë së Rrethit Lushnjë.
  • Karriera profesionale: 1984 deri në vitin 1992 ka mbajtur poste në nivele të ndryshme në administratë (1992-1997) Profesion i Lirë( Në emigracion dhe në Shqipëri); (1998-2012) President i Shoqërisë “ALSI Sh.p.k.” me seli në Lushnjë.
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)