BLENDI KLOSI

BLENDI KLOSI

  • Emër Mbiemër: Blendi Klosi
  • Datëlindja: 17 .01. 1971
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: Universiteti i Tiranës, Fakulteti Inxhinierisë, Dega Inxhinieri Elektronike
  • Karriera politike: (2015-2017)Ministër i Mireqënies Sociale ( 2006) Kryetar i Komisionit Hetimor për Hetimin e Shkarkimeve në Administratë, (2004-2005) Minister i Rinise, Kultures dhe Sporteve. 2002-2004: Minister i Shtetit prane Kryeministrit. 2000-2001: Zv/Minister i Ministrise se Pushtetit Lokal, Kryetar i komisionit per Reformen. Deputetet
  • Karriera profesionale: 1996-1997: Keshilli i Ministrave, DAP-i. 1997-1998: Keshilli i Ministrave, Asistent i Kryeministrit. 1996 e vazhdim pedagog ne Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike; (1994-1996) Qendra e Studimeve të Projektimeve Elektronike, shef i Sektorit të Projektimit
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PS-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)