LINDITA METALIAJ

LINDITA METALIAJ

  • Emër Mbiemër: Lindita Metaliaj
  • Datëlindja: 22. 11. 1977
  • Vendlindja: Lezhë
  • Edukimi: Diplomuar në juridik; MA në të Drejtën Penale, Universiteti Justiniani I, Tiranë
  • Karriera politike: 2015 aktiviste lokale, 2017 deputete e PD
  • Karriera profesionale: Nga 2012 përmbaruese gjyqësore private në Lezhë; 2010-2012 përmbaruese gjyqësore Shkodër
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)