JORIDA TABAKU

JORIDA TABAKU

  • Emër Mbiemër: Jorida Tabaku
  • Datëlindja: 01. 06. 1979
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: Diplomuar në Administrim – Biznes, Fakulteti i Ekonomisë, UT; Master në Durham Business School, Durham University, United Kingdom; Doktore e Shkencave Ekonomike, FE, Universiteti i Tiranës.
  • Karriera politike: 2009-2011 zv/Ministre e Integrimit; (2011-2013) Zv/kryetare e Bashkisë, Tiranë; ( 2013 dhe 2017) deputete e PD; (2013-2017) Anetare e Kryesisë së PD dhe zëdhënëse e grupit parlamentar
  • Karriera profesionale: 2002-2009 Lektore në FE, UT dhe drejtore ekzekutive e SIFE, Shqipëri, (2001 – 2002) Manaxhere zyre në programin “Business Assistance Center, Nebraska Training Program”, Fakulteti Ekonomik, UT, Tirana. 2005 – 2009: Konsulent lokal në projektin DFID në lidhje me “Mirëmanaxhimin e Shpenzimeve Publike në Shqipëri” implementuar nga REPIM
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)