FATMIR MEDIU

FATMIR MEDIU

  • Emër Mbiemër: Fatmir Mediu
  • Datëlindja: 21. 01. 1967
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: Diplomuar në fakultetin Gjeologji-Miniera, Universiteti i Tiranës
  • Karriera politike: (2005-2008 dhe 2009-2013) Ministër; nga 1998 kryetar i PR, 1992 Zv/Kryetar i PR, 1991 drejtues i PR në Fier, deputet në pesë legjislatura me mbështetjen/ose në listën shumëemërore të PD
  • Karriera profesionale: (1990-1991) Inxhinier në Patos
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)