EDMOND SPAHO

EDMOND SPAHO

  • Emër Mbiemër: Edmond Spaho
  • Datëlindja: 14.11.1958
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: Diplomuar në Fakultetin Ekonomik, Universiteti i Tiranës
  • Karriera politike: (1992-1996) minister / zv.minister turizmi; kater legjislatura deputet; (2013-2017) Zv/Kryetar Kuvendi dhe Zv/Kryetar i PD; (2005 e në vijim) Anëtar kryesie në PD
  • Karriera profesionale: (1998-2005) Drejtor në QKTAT; (1991-1992) Drejtor në MF; (1987-1991) Drejtues në DRSH Tiranë; (1986-1987) shef në DRSH Rrëshen; (1982-1986) Ekonomist, DRSH, Elbasan
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)