Xhelal Mziu

XHELAL MZIU

  • Emër Mbiemër: Xhelal Mziu
  • Datëlindja: 14.04.1967
  • Vendlindja: Dibër
  • Edukimi: I lartë/ Ekonomist
  • Karriera politike: Kryetar i Partisë Demokratike, Dega Kamëz
  • Karriera profesionale: Pedagog i jashtëm; Kryetar Bashkia Kamëz
  • E dhënë specifike: Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)