Sorina Koti

SORINA KOTI

  • Emër Mbiemër: Sorina Koti
  • Datëlindja: 03/08/1984
  • Vendlindja: Korçë
  • Edukimi: I lartë/ Dr
  • Karriera politike: Anëtare Kryesie, Dega Korçë
  • Karriera profesionale: Pegagoge në Universitetin e Korçës
  • E dhënë specifike: Deputete nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)