PETRIT VASILI

PETRIT VASILI

  • Emër Mbiemër: Petrit Vasili
  • Datëlindja: 04. 06. 1958
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës; doktoraturë në “Insituto Superiore di Sanita“ Romë
  • Karriera politike: (2017) Minister i Drejtësisë; (2013 e në vijim) deputet (LSI) dhe Kryetar i Grupit Parlamentar;  (2016)  Zv.Kryetar dhe 2017 (gjatë fushatës) Kryetar i LSI; (2012-2013) Zv/kryetar i Bashkisë Tiranë; (2009-2012) Ministër i Shëndetësisë; (2001-2003) Zv/ministër; (2004 – 2009) Sekretar i Përgjithshëm i LSI
  • Karriera profesionale: (2003-2004) shef sektori në ISHP, ( 1996-1997) Shef sektori ISHP, (1993-1996)I nspektor në Albturizëm, (1992-1993) Specialist në MSH, (1992) Anëtar i KQZ, (1983-1992) punonjës në lnstitutin e Higjienës
  • E dhënë specifike:Deputet nga lista shumëmërore e LSI-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

VOTIMI I AKTEVE

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

ANGAZHIMI NË PUBLIK

NISMA LIGJORE

VLERESIMI FINAL (SESIONI I FUNDIT)

VLERESIMI FINAL NE PERQINDJE (NGA 100%)

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)