ALBANA VOKSHI

ALBANA VOKSHI

  • Emër Mbiemër: Albana Vokshi
  • Datëlindja: 24 Shkurt 1971
  • Vendlindja: Tiranë
  • Edukimi: Fakulteti i inxhinierisë, Universiteti Tiranës; MA në Columbia University, New York, SHBA
  • Karriera politike: Nga 2009 kryetare e Forumit të Grave (LDD), nga 2013 deputete e PD, nga 2009 anëtare e Keshillit Kombëtar dhe kryesisë së PD
  • Karriera profesionale: 2005-2009 drejtore në Këshillin e Ministrave; 2004-2005 analiste e Buxhetit, Agjensia e Zhvillimit Ndërkombëtar e SHBA; 2003 Intership në FMN; 2000-2002 analiste buxheti, USAID Prishtinë; 1999-2000 specialiste projektesh, UNDP Prishtinë; 1995-1999 specialiste në Këshillin e Ministrave
  • E dhënë specifike:Deputet nga lista shumëmërore e PD-së

Të dhënat në grafikët mëposhtë janë në përqindje (%)
Të dhënat e efektivitetit sipas partive politike

NIVELI I EFEKTIVITETIT

DISKUTIME NË KUVEND

ANGAZHIMI NË KOMISIONE

VLERESIMI FINAL (LEGJISLATURA)