KOMISIONET PARLAMENTARE

Komisionet e perhershme

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni për Integrimin Europian

Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Nënkomisionet

Nënkomisionin “Për Qeverisjen Vendore”

Nënkomisionin “Për Diasporën dhe Migracionin”

Komisionet e Posaçme

KOMISIONI I POSAÇËM PËR REFORMËN ZGJEDHORE

Komisionet Hetimore

Komisionet Hetimore